Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt de optimale ontwikkeling van het kind en richt zich specifiek op de ontwikkeling van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en kennis van de invloed van groei en ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut stelt de belangen van het kind (0-16 jaar) en de ouders centraal, waarbij het kind wordt benaderd vanuit een pedagogisch en ontwikkelingspsychologisch perspectief.

In de diagnostiek en in de behandeling wordt nauw samengewerkt met andere professionele behandelaars, leerkrachten en met de opvoeders.

Bij Praktijk Hogewal zijn kinderfysiotherapeuten Wendy Nijholt, Aletta Pomper, Judith Logtenberg en Anne Lotte Westenbrink werkzaam.

Comments are closed.